Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2013

Ben 3 tháng tuổi

. Lần đầu tiên được ngồi xe đẩy và được bà ngoại đẩy đi dạo xóm . Nó cười toe toét khi gặp bất cứ ai - Thật dễ thương
Ben 3 tháng tuổi
--> Đọc tiếp..

Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012